Med få ord; Lansmont er Field-to-Lab® • Chok, bump, drop og vibration • Mål, analyser og optimer • Test, kontroller og moniter.
Måleinstrument/datalogger, der gemmer titusinder af begivenheder, som bruges til at vurdere og karakterisere accelerationegenskaber under forskellige miljøer.
Mekaniske shakers er en forholdsvis billig mulighed for udføre indledende og simple vibrationstests.
Lansmont Drop Testere sætter standarden for præcise, gentagne og ensartede fald/droptests.
Lansmont's kunder reducere skader på produkterne, forbedre deres kvalitet samt sikre en større bæredygtighed.
Kompression test er en vigtig del af emballagedesignet; en verifikation af den ønskede ydeevne og overvågning af kvaliteten.
Chok tests bruges til nøjagtigt at måle produkternes robusthed, eller mangel på samme, samt at vurdere, hvordan produktet reagerer, når det udsættes for et bestemt chok input.
Servo hydrauliske vibrationsprøvesystemer bruges til at evaluere om produktet og emballagen opfylder de konstruktionsmæssige betingelser, samt at simulere de vibrationer, som produktet udsættes for under transport.

Lansmont udvikler og producer avancerede teknologiske måleinstrumenter til test af produkt- og emballagedesign, omkostningsoptimering i forbindelse med transport samt analyseværktøjer til tests af den belastning produkter udsættes for under forsendelse.

Siden 1971 har ingeniører verden over foretrukket Lansmonts fremragende måleinstrumenter til identifikation af produktsårbarheder og eliminering af ubekendte negative faktorer. Ved at anvende avanceret teknologi findes den perfekte balance mellem det stress et produkt udsættes for i den virkelige verden, dets robusthed og forsendelsesomkostningerne. Samtidig kan Lansmont's kunder reducere eventuelle skader på produkterne, forbedre deres kvalitet samt sikre en større bæredygtighed.

Nu mere end nogensinde udnytter produktions- og udviklingsingeniører disse værktøjer og erfaringer til at sikre et stærkere design og mere holdbare produkter. Viden er magt. Det er derfor, at førende producenter fra hele verden kommer til Lansmont for at få hjælp til at stille de rigtige spørgsmål omkring både produkt- og emballagedesignet, samt sikre de rigtige svar. Hos Lansmont er målsætningen simpel: Optimering af kundens viden- og erfaringsbase for dermed at bidrage til at øge produkternes pålidelighed hos slutbrugerne.

Følgende test og analyser gennemføres typisk med udstyr fra Lansmont: Sinusvibration, Random, Sine-on Random, Chok, Frit fald, Bump, Drop, Topple og stabilitet, Bounce, Statisk Belastning og Kompression.

Ofte anvendes den nye testprotokol fra ISTA (International Safe Transit Association). Selve testprotokollen er opbygget af de samme momenter, som er brugt i andre ISTA‐testprotokoller, dog tilpasset, så testniveauet svarer til de målinger SAM’s Club har foretaget i deres egen forsyningskæde.

Momenterne består således af: Klimatisering Rangerstød Rotational edge drop – fladt fra gulv Kompressionstest Vibrationstest – random 3 timer Rotational edge drop – fra klods Truck ”Skubbe” test (palle skubbes over gulv) De enkelte momenter varieres yderligere alt efter, om der benyttes en standard‐palle, en speciel palle eller om pallen transporteres helt igennem forsyningskæden, eller bliver omlæsset undervejs.

Citrotek ApS er et handels- og ingeniørfirma, der står for projektering og salg af tyske CTS klimaskabe i Danmark. Endvidere tilbydes kvalificeret service af Vötsch, Weiss og CTS klimakamre- og testskabe. Andre kerneprodukter er TIRA vibratorer og matriale test maskiner, Binder varmeovne og inkubatorer, samt Köhler salttågeskabe og korrosionskamre. Som tredje aktivitet, tilbydes IT-support via handelsnavnet z-upIT.

Corporate Headquarters

Lansmont Corporation
Ryan Ranch Research Park
17 Mandeville Court Monterey 93940 USA
Tel.: +1 (831) 655-6600
Web: www.lansmont.com

Agent i Danmark

Lansmont Danmark v. Citrotek ApS
Jespervej 50A
DK-3400 Hillerød
Tel.: +45 4824 3656
Web: www.citrotek.dk

Field-to-Lab® • Chok, bump, drop og vibration • Mål, analyser og optimer • Test, kontroller og moniter. Copyright Citrotek ApS 2013-2017©