Seks trins metoden til udvikling af støddæmpende emballage

Udviklet af Dale Root oktober 1988 (revideret februar 1992 og april 1997). Dette er en forkortet version, oversat til Dansk, den fulde version findes på engelsk her. Alle rettigheder forbeholdes.

En metode til udvikling af støddæmpende emballager

...med videnskabelig baseret tilgang

SixStep formula

Indledning: Erfaringen viser, at når et strukturelt designet produkt og dets emballage betragtes som et integreret system, vil skader og tab reduceres væsentligt. Denne seks trins metode til udvikling af støddæmpende emballager er en videnskabelig baseret tilgang til at optimere udviklingen af ​​dine produkter og emballager. Metoderne omfatter overvågning/vurdering af skadelige virkninger i distributionsmiljøet, produktets robusthed og emballagens evne til at beskytte produktet.

 


Trin 1 - Definer miljøet
Et væsentligt skridt til at designe en optimal støddæmpende emballage er at fastslå den belastning, ​​der findes i det miljø, hvori produktet vil blive afsendt. Den generelle idé er at evaluere metoderne, der benyttes under transport, for at få kendskab til risici og belastningsniveauer samt hvor disse opstår under forsendelsen. Disse kan omfatte faktorer som utilsigtet fald under håndtering, køretøjs vibrationer, stød og bump, ekstreme temperaturer, luftfugtighed og komprimerings belastninger.

Trin 2 - Analyser produktets skrøbelighed
Lansmont Shock testerLigesom du kan måle vægten af ​​produktet kan du finde værdien for produktets robusthed i et dynamiske miljø. En chok-bump maskine bruges til at generere en kurve over den skadevoldende grænse og et vibrationsbord anvendes til at kortlægge de naturlige harmoniske frekvenser i et produkt. Denne process er indgår naturligt i udviklingen af mange produkter, eksempelvis i elektronikindustrien.

Trin 3 - Resultat af produkt forbedringerne
På dette trin er det tid at begynde at tænke på produktet og emballagen som en produktenhed. Men forinden bør man, baseret på resultaterne af "skrøbeligheds analysen", overveje om det er formålstjenligt at styrke eller optimere produktet snarere end at emballere hver eneste enhed i en meget kostbar emballage. Kompromisser mellem produktomkostninger, produktets pålidelighed og emballageomkostninger, skal identificeres og rangeres efter effektivitet. Ofte er det muligt at øge robustheden for et produkt gennem mindre modifikationer eller designændringer. Dette kan medføre en minimal udgift for hvert enkelt produkt, men hvis kravene til emballagen falder betydeligt, kan de samlede omkostninger reduceres.

Trin 4 - Emballagens stødabsorberende egenskaber evalueres
Lansmont MS 2000 dounce testerEmballagematerialets performance data bør generelt være tilgængelige fra producenten af emballagen. I visse tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt at generere denne type data selv. Dette indebærer at undersøge både stødabsorberende og vibrationsdæmpende egenskaber i emballagematerialet. Det skal bemærkes at de data, der genereres med disse metoder, kun kan anvendes til at bestemme emballagens beskyttende egenskaber og ikke nødvendigvis er brugbare data for den samlede reaktion, der ses i en komplet pakke (produkt og emballage). Derudover vil produktarealet, tykkelse af emballagen, belastningsgraden og andre faktorer påvirke den faktiske performance af materialet i den aktuelle situation. Det betyder at de data, der tilvejebringes i dette trin, bruges til at give et videnskabeligt bud på et optimalt emballagedesign, men eventuelle finjusteringer kan stadig forekomme.

Trin 5 - Emballage design
Emballagedesigneren har nu alle de nødvendige oplysninger til effektivt at beskytte produktet under distribution. Trin 1 definerede typer af belastninger pakken udsættes for under forsendelsen. Trin 2 synliggjorde robusthed af produktet og dermed dets evne til at modstå disse belastninger. Trin 3 evaluerede evt. muligheder for produktudvikling og redesign for at opnå højere robusthed i selve produktet. Trin 4 definerede ydeevnen karakteristisk for emballagen. Efterfølgende kombineres samtlige informationer  til et optimalt emballagedesign, der på den ene side beskytter produktet tilstrækkeligt, men samtidig minimerer omkostningerne til emballagen

Trin 6 - Test Produkt / EmballageLansmont Vibration 28000
Når emballagedesignet er afsluttet, er prototypen klar til at blive testet for at sikre at alle designmål blev opfyldt. Emballagen skal være i stand til at falde fra faldhøjden, bestemt i trin 1 og kunne absorbere bump og stød mindre end den kritiske acceleration produktet tåler. Et accelerometer monteret på en stiv del af produktet i nærheden af ​​tyngdepunkte kan anvendes til at overvåge accelerationsniveauet transmitteres gennem stødabsorberende materiale i emballagen.

Ideelt set vil emballagen dæmpe og filtrere vibrationer på de frekvenser, hvor produktet er mest følsomt. Det skal sikres, at emballagen har en naturlig frekvens mindre end halvdelen af ​​produktets laveste egenfrekvens. Emballagen gennemgår endnu et vibrationsforsøg, hvor produktet igen er forsynet med et accelerometer fastgjort på en stiv placering. Produktet bliver derefter pakket i prototypen emballagen og fastgjort til bordet af en vibrationstest maskine. Pakken bliver udsat for et lavt niveau sinusformet vibration i samme frekvensområde, som blev anvendt til at teste det nøgne produkt. I denne test er det imidlertid reaktionen af emballagen snarere end produktets komponenter der overvåges.

En datalogger pakkes sammen med produktet i emballagen, således at de frekvenser/G-påvirkninger der så at sige, når igennem emballagen og ind til produktet, opsamles. Dette frekvensrespons bruges til at slutkontrollere at emballagen fungerer efter hensigten og at den passer til produktets robusthed. Hverken mere eller mindre. Når pakkens resonansfrekvenser er fastlagt, udføres en statisk test på disse frekvenser. Desuden udføres en vibrationstest, hvor vibrationssystemet er programmeret til at efterligne den virkelige verdens bevægelser og påvirkninger under transport.

Et billede siger mere en 1.000 ord, besøg Lansmont store videotek: https://vimeo.com/lansmont

Citrotek forhandler også...